Henrik Paul Bang


Demokrati fra neden

Casestudier fra en dansk kommune

PRESSEMEDDELELSE november 2000

"Demokrati fra neden" belyser det danske demokrati "nedenfra" - som det leves og opleves i hverdagen af den enkelte borger i det nære og lokale samfund. Der stilles skarpt på forestillingen om, at de formelle repræsentative politiske kanalers betydning mindskes, og at vi bevæger os i retning af "netværkssamfundet", hvor politikken fastlægges i et kompliceret samspil mellem forvaltere, ildsjæle, virksomheder, politikere og medier.

På denne baggrund rejses fundamentale spørgsmål: Hvordan og hvor skabes den lokale politik? Skabes der nye politiske institutioner, og hvordan virker de i forhold til borgernes muligheder for at gøre en forskel i politik og borgernes politiske og demokratiske identitet? Hvad sker der med politiker- og forvalterrollerne? Og hvordan påvirkes den politiske styrings demokratiske karakter? Forværres eller forbedres det lokale demokrati?

Spørgsmålene besvares med udgangspunkt i en række dybdeborende casestudier fra Skanderborg kommune. Studierne demonstrerer fremkomsten af en række nye former for demokratiske dilemmaer, som synes uundgåelige, men som også er produktive både i forhold til udviklingen af politisk-demokratisk kultur i Danmark og i forhold til teori herom. Bogen kaster lys over en række lokale politikprocesser og den lokale styrings demokratiske karakter, og forsøger igennem sit begrebsapparat, at bringe diskussionen og demokrati i netværkssamfundet i et væsentligt skridt fremad.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 368 sider | ISBN 9788757402841

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr