Helge Schwarz


Udgivelser

Ordbog over præpositioner dansk - engelsk

Ordbogen er udarbejdet som et hjælpemiddel ved oversættelse fra dansk til engelsk. Netop præpositioner er et meget vanskeligt område at beherske for oversætteren, og alle ved, at en engelsk oversættelse med forkert anvendte præpositioner virker voldsomt uengelsk for ikke at tale om, at der kan opstå misforståelser ved brug af forkert præposition. Derfor denne hjælpe-/håndbog.

Ordbogen er med sin pædagogiske opbygning velegnet til undervisning med en grundig brugervejledning, som sikrer, at brugeren får optimalt udbytte af værktøjet.

Forfatteren giver i forbindelse med en række praktiske råd om oversættelse af præpositioner et grundigt overblik over de væsentligste forskelle mellem dansk og engelsk præpositionsbrug.

De danske præpositioner der behandles i denne bog er følgende:

à, ab, ad, af, af hensyn til, angående, apropos, bag (ved), blandt, bortset fra, efter, eksklusive,

end, for, foran, forbi, formedelst, for ... siden, for ... skyld, foruden, forudsat,

fra, fraset, før, gange, gennem, grundet (på), hinsides, hos, i, iblandt, i forhold til, ifølge,

igennem, i henhold til, imellem, imod, inden, inden for, inden i, indtil, inklusive, i stedet

for, kontra, langs, med, med undtagelse af, mellem, minus, mod, modsat, nær ved, næst

(efter), om, omkring, oven, over, over for, plus, pr./per, på, siden, som, til, til trods for,

trods, uagtet, uanset, ud af, uden, uden for, uden om, ud fra, ud over, ud på, under, undtagen,

ved, ved brug af, ved hjælp af, vedrørende, ved siden af, via, vis-a-vis

Læs mere
Udgave 01, 2007 | 448 sider | ISBN 9788762903142

Pris

Papirbog
430,00 kr
Medlemspris
344,00 kr