Hans Jørgen Engbo


Udgivelser

Fængsler og menneskerettigheder

En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik, man kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også sine menneskerettigheder?

I den vestlige verden har spørgsmålet været genstand for intensiv diskussion i de sidste mere end 200 år. Højesteret i staten Virginia i USA karakteriserede i 1871 ganske enkelt de indsatte som "statens slaver", men i tiden efter den anden verdenskrig er der opstået udbredt enighed om, at frihedsberøvede bør beholde de fleste af deres rettigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålet stadig omtvistet og kontroversielt og indsattes rettigheder udfordres fra mange sider.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 314 sider | ISBN 9788757420654

Pris

E-bog Papirbog
418,50 kr 465,00 kr
Medlemspris Medlemspris
334,80 kr 372,00 kr

Straffuldbyrdelsesret

Samlet fremstilling af de væsentlige dele af straffuldbyrdelsesretten med fokus på den materielle del.

Først beskrives de straffuldbyrdende myndigheder og deres opgaver samt retskilder og hensyn bag deres afgørelser. Herefter komponenterne i straffuldbyrdelsen, herunder udsættelse og benådning, placering af de dømte, indsattes rettigheder og pligter, ekstern kontakt, løsladelse og klageregler. Primært til undervisning, men til alle beskæftiget med straffuldbyrdelsesret.

Læs mere
Udgave 02, 2005 | 432 sider | ISBN 9788757410587

Pris

Papirbog
560,00 kr
Medlemspris
448,00 kr