Finn Borum


Udgivelser

Strategier for organisationsændring

Bogen giver alle aktører i og omkring ændringsprojekter et bedre grundlag for at forstå forandringsprocesser.

I bogen får du et overblik over væsentlige tankegange om og metoder til ændring af organisationer. Kapitlerne opfordrer til en kritisk, kreativ og situationstilpasset ændringspraksis, som tager udgangspunkt i sammenhængen mellem organisationsteori og strategier for organisationsændringer.

Forfatter Finn Borum identificerer i bogen fire grundlæggende fremgangsmåder til ændring af organisationer og diskuterer deres stærke og svage sider. Denne 2. udgave indeholder opdateringer i forhold til nye udviklingstendenser, og det har bl.a. givet anledning til en udvidelse samt revurdering af de fire ændringsstrategier.

Læs mere
Udgave 02, 2013 | 162 sider | ISBN 9788762904026

Pris

Papirbog
290,00 kr
Medlemspris
232,00 kr

Fusioner, ledelse og fortællinger

- integration og polyfoni i det danske sundhedsvæsen

Fusioner er farefulde rejser, der inden for sundhedsvæsenet er præget af politisering og polyfoni.

Derfor stiller fusioner krav om en ledelsesmæssig praksis, der overskrider de forskrifter, der findes indenfor den eksisterende fusionslitteratur.

I denne bog præsenteres to perspektiver på fusioner, der begge er relevante for ledelse af fusionsprocesser i det danske sundhedsvæsen:

Det traditionelle ledelsesperspektiv på fusioner, der som hovedelementer har projekt- og kulturstyring af fusionens faser.

Et narrativt perspektiv, der lægger vægt på, hvordan deltagerne gennem fortællinger skaber forskellige meninger med fusioner.

Forfatterne argumenterer for, at fornuftig fusionsledelse i det danske sundhedsvæsen kræver anvendelse af begge perspektiver, og bogen giver anvisninger på, hvordan det nye, narrative perspektiv kan anvendes.

En omfattende og realistisk fusionscase diskuteres ud fra de to perspektiver, og følges op af supplerende spørgsmål, som læserens kan reflektere over. Bogen er således velegnet til kurser og undervisningsforløb på kandidat- og masterniveau.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 174 sider | ISBN 9788762903135

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr