Esben Rahbek Pedersen


Udgivelser

Procesforbedringer i sundhedsvæsenet

”Procesforbedringer i sundhedsvæsenet” giver et overblik over hele forløbet fra idé til gennemførelsen er færdig, og videregiver erfaringerne med hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Den bygger primært på erfaringerne fra en række procesforbedrings- og leanprojekter i Region Sjælland.

Bogen beskriver nogle af de vigtigste begivenheder og aktiviteter i et procesforbedringsprojekt, og påpeger den afgørende succesfaktor; at organisationen fortsætter med at tænke i forbedringer og nye løsninger – det er en fortsat rejse og ikke en bestemt destination.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 116 sider | ISBN 9788757430660

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr

Offentlig lean

koncepter, værktøjer og erfaringer

Lean er kommet højt på dagsordenen i den offentlige sektor. Krav om bedre service kombineret med stram økonomisk styring og mangel på kvalificeret arbejdskraft betyder, at flere og flere organisationer arbejder målrettet på at effektivisere driften. Lean er på få år blevet et meget populært værktøj i disse bestræbelser, og i dag arbejder omkring halvdelen af alle kommuner, regioner og statslige organisationer med Lean.

Denne bog giver både læseren en indføring i, hvordan Lean præsenteres i ledelseslitteraturen og hvordan Lean praktiseres i den offentlige sektor. Bogen videregiver erfaringerne fra en lang række offentlige organisationer og reflekterer på denne baggrund over nogle af de mange forhold, der kan fremme henholdsvis blokere for implementeringen af Lean. Bogen giver dermed et nuanceret og pragmatisk billede af Lean i den offentlige sektor herhjemme.

Målgruppen for "Offentlig Lean" er primært embedsmænd, medarbejdere, politikere, konsulenter og forskere, der arbejder med nye ledelsesformer i den offentlige sektor.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 205 sider | ISBN 9788757420463

Pris

Papirbog
437,50 kr
Medlemspris
280,00 kr