Per Ekelund


Udgivelser

NSAB 2000

Nordisk Speditørforbunds Alm. Betingelser - Tillæg til NASB med kommentarer

Er speditøren i virkeligheden bedst tjent med at droppe NSAB?

Det er spørgsmålet for de nordiske transport-speditionsvirksomheder, som hidtil har udfoldet stor omhu for at få NSAB indarbejdet i aftalerne mellem branchens kunder. NSAB er imidlertid blevet meget forandret med NSAB 2000, som netop er trådt i kraft.

Advokat Per Ekelund, der har arbejdet med NSAB i 25 år, har skrevet en kommentar til de nye speditørbestemmelser med en grundig gennemgang af ændringerne i NSAB i form af et tillæg til bogen NSAB - Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser, som udkom på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i 1991.

Når spørgsmålet om NSAB's fremtid kan rettes, skyldes det blandt andet ændringerne i fragtføreransvaret, idet speditøren nu som hovedregel bliver fragtfører ved alle transporter. Speditørens forhold afgøres da ikke efter NSAB, men efter lovgivningen. Der er også væsentlige og for speditionsbranchens byrdefulde ændringer i forsinkelsesansvaret og i reglerne om forsikringstegning ved oplagring af gods.

NSAB 2000 - Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser - Tillæg til NSAB med kommentarer er et godt grundlag for speditionsbranchens beslutninger om NSAB i fremtiden

Læs mere
Udgave 01, 1998 | 76 sider | ISBN 9788757459265

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr

NSAB Nordisk Speditørforbunds

Almindelige Betingelser
Læs mere
Udgave 01, 1992 | 260 sider | ISBN 9788757459203

Pris

Papirbog
820,00 kr
Medlemspris
656,00 kr