Doris Hansen


Udgivelser

Sproghandlinger i tysk

2. udgave af "Sproghandlinger i tysk" indeholder nu den mest omfattende og systematiske dansksprogede fremstilling af de tyske sprogpartiklers brug. Bogen er udvidet med afsnit om semantik, præsuppositioner og konversationelle implikaturer, og kapitlet om sproglige udtryksmidler er udvidet kraftigt, blandt andet inden for modalverberne og sprogpartiklerne. 

Det er ikke ligegyldigt, hvordan man siger det, man ønsker at give udtryk for. Hvad der i én kommunikationssituation er en passende udtryksmåde, kan i en anden situation få fatale følger for kommunikationens succes. Bogen behandler med udgangspunkt i klassisk sproghandlingsteori de forskellige typer sproghandlinger og kriterier for, hvornår kommunikationen lykkes, og hvorfor den i en bestemt kommunikationssituation kan være mindre vellykket - og hvordan sproghandlingen måske endda kan misforstås.

Bogen giver et stort antal eksempler på, hvordan man i givne kommunikationssituationer, fortrinsvis hentet fra erhvervslivet, kan udføre bestemte sproghandlinger. Desuden gives en oversigt over de vigtigste sproglige konstruktioners prototypiske funktioner.

Bogen henvender sig til tyskstuderende på alle niveauer, men også til alle andre, der er interesseret i, hvordan selve kommunikationssituationen kan være afgørende for valget af de sproglige udtryk.

Læs mere
Udgave 02, 2004 | 153 sider | ISBN 9788762902671

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr