Danske Regioner


Udgivelser

Sund ledelse

19 bud på god sygehusledelse

Denne antologi handler om ledelse i sundhedsvæsenet og ligger særlig vægt på ledelse på sygehusene.

Kapitlerne behandler hver især et aspekt af ledelsesopgaven og afspejler til sammen kompleksiteten i at lede i sundhedsvæsenet uden at bekende sig til en bestemt ledelsesfilosofi eller -retning. I stedet er der i hvert kapitel, en praktiker og en teoretiker der diskuterer ledelse og give deres bud på løsninger og anbefalinger og dermed kan antologien være et redskab til inspiration for alle, der arbejder med ledelse i sundhedsvæsnet.

Ledelse handler om at sætte retning, skabe visioner og strategier. Ledelse handler om at føre strategierne ud i livet gennem budgetter, planer og handlinger. Ledelse handler om at skabe gode rammer for kerneopgaverne: behandling, forskning og uddannelse. Ledelse handler om at engagere og begejstre. Ledelse handler om at overholde love og regler.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 240 sider | ISBN 9788757428926

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr