Christian Dahlager


Udgivelser

Civile Retssager

Civile Retssager gennemgår de processuelle regler for anlæggelse og behandling af retssager, både processens formelle regler og den konkrete håndtering af sagernes førelse. Beskrivelsen af reglerne er suppleret med udførlige henvisninger til domspraksis og praktiske eksempler, herunder på udformning af påstande og fremgangsmåde ved vidneafhøringer. Den er opdateret med de seneste ændringer i civilprocessen, navnlig reglerne om syn og skøn og ændringerne i appelreglerne.

Civile Retssager er en håndterbar og overskuelig fremstilling af civilprocessens regler og praktiske udførsel, suppleret med eksempler og afgørelser fra domspraksis. Civile Retssager henvender sig til studerende, praktikere og andre, der har brug for at få en grundlæggende forståelse af dét at føre en retssag, både processens formelle sider og praktiske gennemførsel.

Se andre titler inden for retspleje
Læs mere
Udgave 02, 2015 | 217 sider | ISBN 9788757432756

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 360,00 kr

Få ret

Få ret

Ved Folketingets vedtagelse af småsagsreformen er det - som i flere andre lande - nu muligt at føre din egen retssag uden hjælp fra en advokat. Det sparer både tid og omkostninger.

Med sin store praktiske erfaring giver Christian Dahlager i denne bog en række gode råd vedrørende håndtering af retssager, hvad enten du er privatperson, repræsenterer en virksomhed, en andelsboligforening, en institution eller lignende.

I Få ret får du også eksempler på udarbejdelse af sagens dokumenter - stævning, svarskrift, vidneførelse og procedure. Det er en nødvendig bog for dig, der går i gang med at føre din egen sag.

Bogen indeholder blandt andet alt om retssagens forskellige dele, konkrete eksempler på procesdokumenter, klar besked om sagens omkostninger og gode råd om bevisførelsen. I Få ret har du en god og praktisk opslagsbog ved hånden, der kan guide dig gennem en eventuel retssag.

"I småsager er problemet i næsten alle sagerne at tage stilling til den uenighed, som parterne har angående sagens faktum. Hvad er der sket? Hvad var det, vi aftalte? Hvad skete der? Blev der i det hele taget reklameret, eller var varerne rent faktisk forsinkede?"

Uddrag fra bogen

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 144 sider | ISBN 9788776732271

Pris

E-bog Papirbog
158,40 kr 198,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 158,40 kr

Behandling af Småsager

De seneste år har budt på ny lovgivning om, hvordan borgere og virksomheder i højere grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Denne bog beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for, hvordan disse retssager bedst behandles ved domstolene. Beskrivelsen er suppleret med praktiske råd og udførlige eksempler; blandt andet på udarbejdelsen af stævning og svarskrift samt på fremgangsmåden ved vidneafhøringer.

Bogen giver læseren et sikkert værktøj og det nødvendige overblik til at håndtere en retssag.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 168 sider | ISBN 9788757420333

Pris

E-bog Papirbog
202,50 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
162,00 kr 180,00 kr