Charlotte Stisen Flyger


Udgivelser

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Såvel virksomhedens ejere, ledere og medarbejdere som de eksisterende interessenter dvs. kunder, leverandører, långivere etc. Træffer i dag vigtige beslutninger om organisationens fremtid. Alle har derfor behov for viden om, hvad det vil sige at beskrive en virksomheds økonomi og med hvem og hvordan det kan organiseres.

Bogen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse giver indsigt i, hvordan virksomhedens styring kan anskues i et åbent og dynamisk perspektiv. En virksomheds økonomi kan beskrives ved hjælp af flere sprog, modeller og metoder. Den erhvervsøkonomiske teori illustrerer ideelt, hvorledes kunderne vil reagere på virksomhedens markedsføring, samt hvordan ressourcerne kan disponeres og udnyttes set i lyset heraf. I praksis kan virksomhedens økonomi beskrives på flere måder: I form af regnskaber, budgetter, nøgletalsoversigter, strategiplaner, kompetencer, oversigter etc. Nogle modeller er kvantitative og talbaserede. Andre er kvalitative og bruger tal, billeder, ord etc. Nogle beskrivelser bygger på historiske registreringer. Andre er rettet mod fremtidens muligheder og risici og deres økonomiske konsekvenser. Nogle beskrivelser er bundet op i faste beskrivelsesformer, andre er baseret på aktørernes involvering, samspil, refleksioner og intuition.

Bogen er anvendelig på lederkurser og –uddannelser, der sigter mod at træne deltagerne i virksomhedsanalyse og beslutningstagen. Bogen kan også bruges af erfarne økonomiansvarlige, som ønsker at opdatere sig i beskrivelsesmodellernes praktiske anvendelse. Bogen indeholder mange små regneeksempler, der demonstrerer, hvordan modellerne og metoderne anvendes til praktisk problemløsning. Bogens nye udgave anvender en mere overskuelig systematik og er udvidet med en række moderne ledelsesformer og styringsværktøjer, som er udbredt i praksis.

Om forfatterne:

Ove Hedegaard, civ.ing., er ansat lektor samt faglig leder på CBS inden for erhvervsøkonomi med over 40 års erfaring. 

Preben Melander, cand.merc., er primært beskæftiget som professor ved CBS og som centerdirektør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL). 

Charlotte Stisen Flyger, cand.merc. underviser i økonomi på DTU, samt ekstern lektor på CBS med ansvar for undervisning i faget Regnskabsvæsen. 

 

Læs mere
Udgave 04, 2016 | 278 sider | ISBN 9788757434828

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr