Carsten Henrichsen


Udgivelser

Moderne retsvidenskab

Denne bog forholder sig til en række af tidens retsfilosofiske hovedspørgsmål om hvilken vej retsudviklingen går, og hvilke udfordringer den frembyder.

Det diskuteres hvordan udviklingen påvirker retsskabelsen og retsanvendelsen, og hvilke konsekvenser det har den for den juridiske metode, som danner grundlag for retsdogmatikkens udsagn om gældende ret.

Bogen giver et oplæg til en "moderne retsvidenskab", som på én gang er realistisk og dynamisk i forhold til den igangværende samfunds- og retsudvikling, og som mere eller mindre er vendt mod de herskende postmoderne og idealistiske strømninger i retstænkningen.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 280 sider | ISBN 9788757404920

Pris

E-bog Papirbog
351,00 kr 390,00 kr
Medlemspris Medlemspris
280,80 kr 312,00 kr