Carsten Henrichsen


Udgivelser

Moderne Retsvidenskab

Denne bog forholder sig til en række af tidens retsfilosofiske hovedspørgsmål om hvilken vej retsudviklingen går, og hvilke udfordringer den frembyder.

Det diskuteres hvordan udviklingen påvirker retsskabelsen og retsanvendelsen, og hvilke konsekvenser det har den for den juridiske metode, som danner grundlag for retsdogmatikkens udsagn om gældende ret.

Bogen giver et oplæg til en "moderne retsvidenskab", som på én gang er realistisk og dynamisk i forhold til den igangværende samfunds- og retsudvikling, og som mere eller mindre er vendt mod de herskende postmoderne og idealistiske strømninger i retstænkningen.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 280 sider | ISBN 9788757404920

Pris

E-bog Papirbog
351,00 kr 390,00 kr
Medlemspris Medlemspris
280,80 kr 312,00 kr

Smæk for skillingen

Retsvidenskabelige studier i administrative sanktioner
af Peter Pagh (red.), Carsten Henrichsen (red.)

I denne bog, der er den anden udgivelse fra CORA, Center for Offentlig Regulering og Administration, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, sættes fokus på forskellige elementer i rettens håndhævelse - administrative sanktioner.

Bogens bidrag belyser:

• Administrative sanktioner som retshåndhævelsesmiddel

• Retssikkerhedslovens anvendelse ved kontrolundersøgelser 

• Administrativ håndhævelse af miljø-, plan- og byggelovgivningen 

• Administrative bøder – i almindelighed og i persondataretten 

• Bødeforelæg og bødesagsprocessen 

• Politi og administrative sanktioner i historisk belysning 

• Øget nærhed mellem borger og forvaltning som middel til at begrænse sanktioner

Bogen udgives med støtte fra Det Finneske Legat og Dreyers fond.

 

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 189 sider | ISBN 9788757433982

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Forvaltning og retssikkerhed

Festskrift til Steen Rønsholdt
af Peter Blume (red.), Carsten Henrichsen (red.)

I anledning af, at professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 70 år, har en række kolleger ønsket at hylde ham med dette værk.

Bogen rummer bidrag om emner, som knytter sig til Steen Rønsholdts faglige interesser, ikke mindst inden for hans eget felt, forvaltningsret og kommunalret, men også på tilgrænsende og mere almene felter.
 

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers fond

Udforsk flere bøger inden for forfatnings- og forvaltningsret
Læs mere
Udgave 01, 2014 | 435 sider | ISBN 9788757431391

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr