Bjarne Astrup Jensen


Udgivelser

Rentesregning

”Rentesregning” giver en samlet fremstilling af principperne for beregning af kurser, effektive renter samt amortisationsplaner med vægt på de fastforrentede fordringer, som findes på det danske kapitalmarked. Målgruppen er studerende ved de økonomiske studier ved universiteter og handelshøjskoler samt medarbejdere i den finansielle sektor, som allerede har stiftet bekendtskab med rentesregning på elementært niveau.

Bogen indeholder: ydelses- og afdragsprofiler samt effektive renter for kapitalmarkedets almindelige obligationstyper, den tidsmæssige fordeling af kursgevinster samt den skattemæssige behandling heraf ved forskellige periodiseringsprincipper, beregning af den effektive rente efter skat for forskellige beskatningsprincipper, rentetilpasningslån og deres fundingprofil, nul-kupon rentestrukturen, risikomålene varighed og konveksitet samt en beskrivelse af det danske realkreditsystem med opdaterede eksempler på realkreditlån. Beregningsprincipperne anvendes endvidere på kalkuler, som involverer skattemæssige afskrivninger, herunder leasingkontrakter.

Se flere bøger inden for Finansiering
Læs mere
Udgave 06, 2014 | 276 sider | ISBN 9788757431483

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Rentesregning

Særtryk af 6. udgave

Et særtryk til HA-studerende på Copenhagen Business School (CBS).

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 82 sider | ISBN 9788757431490

Pris

Papirbog
125,00 kr
Medlemspris
100,00 kr