Bent Ramskov


Udgivelser

Intern Selskabsomstrukturering

"Intern selskabsomstrukturering" dækker de muligheder aktionærer har for at ændre på deres selskab gennem deres beføjelser som aktionærer. Emnet behandles selskabsskatteretligt med hovedvægten på skatteretten. Bogen henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, der arbejder med det selskabsskatteretlige område.

De almindelige emner er det skatteretlige afståelsesbegreb og definition samt afgrænsning af tilskud, egenkapital og gæld. Blandt de specielle emner, der behandles findes bl.a. de skattemæssige konsekvenser som ændringer af vedtægter og aktionæroverenskomster udløser.

De forskellige former for kapitalafgang fra aktionær til selskab gennemgås. Eksempler herpå er tilskud, kapitalforhøjelse, fondsaktier, konvertible obligationer, udbyttegivende gældsbreve og almindelig lånoptagelse, navnlig tynd kapitalisering.

Endelig belyses de forskellige former for kapitalafgang ved kapitalnedsættelse og salg til udstedende selskab.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 800 sider | ISBN 9788757405347

Pris

Papirbog
1.020,00 kr
Medlemspris
816,00 kr