Anne Reff


Udgivelser

Ledelse gennem patienten

Patienten er det nye kit, der skal få sundhedsvæsenet til at hænge sammen i en verden præget af omstilling, skærpede krav og uklare grænser. At gøre patienten til omdrejningspunkt har en række tilsigtede og utilsigtede konsekvenser, både for patienten og for styringen i sundhedsvæsenet.

Denne bog præsenterer en række detaljerede casestudier, som giver indblik i, hvordan forventningerne til patienten forskydes, og hvordan nye former for styring etableres, når patienten sættes i centrum. Bogen stiller især skarpt på organiseringsprocesserne i forbindelse med patientorienteringen. Det handler blandt andet om spørgsmål som:

- Hvordan omsætter sundhedsvæsenet idealerne om patientinddragelse til organisatorisk praksis?

- Hvordan organiseres relationen mellem sundhedsvæsen og patient, når patienten ses som en ressource?

- Hvordan udruster sundhedsvæsenet patienter til at spille rollen som aktive brugere?

- Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer følger med patientorienteringen?

- Hvilke nye forståelser af patienten er under dannelse?

Bogen henvender sig især til studerende, forskere og ledere, der er interesseret i brugerorientering og brugerinddragelse i offentlige organisationer.

Bogen bygger på forskningsprojektet "Patienten i centrum" på Copenhagen Business School. Projektet er finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Projektet består af fem delprojekter, der handler om patientorientering i sundhedspolitikken, patientorientering i it-projekter, patientorientering og kommunikationsarbejde, patientorientering og patientforløb, samt patientorientering og patientforeninger. Ud over denne bog formidles projektets resultater også i en række videnskabelige tidsskriftartikler.

Center for Health Management (CHM) på CBS blev etableret i 2005 for at studere ledelse og organisering i sundhedsvæsenet. Centret fokuserer især på forskningsprojekter om aktuelle organiseringsprocesser i sundhedsvæsenet: Fx reformtiltag, kommunal og regional sundhedsorganisering, organisering i forhold nye diagnosetyper, informationsteknologiske projekter og brugerorientering. Centrets forskere bidrager endvidere som undervisere til masteruddannelsen Master of Health Management (MHM), der giver ledere i sundhedsvæsenet nye forskningsbaserede ledelseskompetencer.

Alle bogens forfattere er tilknyttet CHM, hvor "Patienten i centrum" har været et vigtigt fælles projekt.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 292 sider | ISBN 9788762903784

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Fusioner, ledelse og fortællinger

- integration og polyfoni i det danske sundhedsvæsen

Fusioner er farefulde rejser, der inden for sundhedsvæsenet er præget af politisering og polyfoni.

Derfor stiller fusioner krav om en ledelsesmæssig praksis, der overskrider de forskrifter, der findes indenfor den eksisterende fusionslitteratur.

I denne bog præsenteres to perspektiver på fusioner, der begge er relevante for ledelse af fusionsprocesser i det danske sundhedsvæsen:

Det traditionelle ledelsesperspektiv på fusioner, der som hovedelementer har projekt- og kulturstyring af fusionens faser.

Et narrativt perspektiv, der lægger vægt på, hvordan deltagerne gennem fortællinger skaber forskellige meninger med fusioner.

Forfatterne argumenterer for, at fornuftig fusionsledelse i det danske sundhedsvæsen kræver anvendelse af begge perspektiver, og bogen giver anvisninger på, hvordan det nye, narrative perspektiv kan anvendes.

En omfattende og realistisk fusionscase diskuteres ud fra de to perspektiver, og følges op af supplerende spørgsmål, som læserens kan reflektere over. Bogen er således velegnet til kurser og undervisningsforløb på kandidat- og masterniveau.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 174 sider | ISBN 9788762903135

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr