Anders Esmark


Udgivelser

EU i forvaltningen

Broen fra Slotsholmen til Bruxelles

PRESSEMEDDELELSE februar 2002

En række myter har længe domineret debatten om hvilke konsekvenser det europæiske samarbejde har for den danske stat. Denne bog viser, at forventninger om at afgivelse af suverænitet til EU skulle medføre "en udhulning" af de nationale politiske institutioner (Folketing og regering) ikke finder støtte i empiriske studier. Det samme gælder forventninger om, at den centrale forvaltning mister opgaver; eller at de nationale institutioner "lukker sig af" overfor det nordiske eller det internationale samarbejde.

Næsten tredive års europæisering har ikke ført til en svækkelse af de danske politiske institutioner, men derimod til en vitalisering. Integrationen har betydet at Folketing, regering, og forvaltning fået nye opgaver, flere ressourcer, og er blevet mere aktive over for en bredere omverden, herunder også til det nordiske og det internationale samarbejde. Især regeringen og forvaltningen har fået styrket sin magt i forhold til andre institutioner. Men heller ikke Folketinget er blevet sat på et sidespor.

»EU i Forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles« beskæftiger sig med den danske centralforvaltnings deltagelse i skabelse af det indre marked inden for rammerne af Den Europæiske Fælles Akt fra 1986. Bogen er resultat af det hidtil mest omfattende forskningsprojekt om EU og konsekvenserne heraf på det politiske system i Danmark. Projektet har sammenlignet udviklingen i Danmark med udviklingen i Norge, Sverige og Finland og viser at det kun er de lande der er fuldt medlem af EU og som har opbygget nationale koordinationssystemer under parlamentarisk kontrol, at de nationale institutioner bliver vitaliseret.

Bogens hovedkonklusion lyder derfor som et paradoks - afgivelse af suverænitet er en forudsætning for at nationalstaten kan blive styrket i forbindelse med den europæiske integration. Og omvendt - nationale forbehold svækker nationalstatens politiske institutioner

Læs mere
Udgave 01, 2002 | 368 sider | ISBN 9788757402889

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr