Adam Goldschmidt


Udgivelser

Søfart og pengevæsen

”Søfart & pengevæsen” behandler en række problemstillinger, som vedrører en af tredjemand stillet eller skabt sikkerhed til sikring af opfyldelsen af aftaler (befragtningsaftaler og skibsbygningskontrakter), som angår tilvejebringelsen af tonnage. Bogen befinder sig således indenfor såvel den almindelige obligationsret som ejendomsretten.

Fremstillingen er baseret på tre selvstændige analyser, som alle omhandler en række søretlige forhold, der behandles i en bankretlig kontekst. I slipstrømmen på den økonomiske krise diskuteres de standardmæssigt af industrien – i bedre økonomiske tider – udviklede løsninger, ligesom nye tiltag og måder at sikre opfyldelse af de nævnte kontrakter foreslås. Alle problemstillingerne behandles i henhold til dansk, norsk og engelsk ret.

”Søfart & pengevæsen” udgør forfatterens Ph.d. afhandling.

 

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 264 sider | ISBN 9788757433005

Pris

E-bog Papirbog
500,00 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 380,00 kr