Aage Frandsen


Udgivelser

Politik i praksis

Aage Frandsen tegner i bogen "Politik i praksis" et billede af den politiske hverdag på Christiansborg. Hvordan foregår politiske forhandlinger, hvordan indgås politiske forlig, og hvordan har politikerne det med hinanden?

Der er stor afstand mellem de formelle regler, som fremgår af Grundloven og den virkelighed, som politik foregår i. Selv om det er Folketinget, der vedtager lovene, er det mange andre, der har indflydelse på lovgivningen og de politiske beslutninger, f.eks. embedsmænd, eksperter, pressen, interesseorganisationer og erhvervslivet.

Forfatteren påpeger vigtigheden af, at politikerne respekterer parlamentarisk skik og sædvane samt udviser parlamentarisk ordentlighed. Ifølge Aage Frandsen lever ikke alle politikere op til dette.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 480 sider | ISBN 9788757415278

Pris

E-bog Papirbog
369,00 kr 410,00 kr
Medlemspris Medlemspris
295,20 kr 328,00 kr