Økonomi og Politik

Økonomi & Politik er et samfundsvidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde. Tidsskriftets forfattere og redaktionelle rådgivere er anerkendte økonomer, politologer og historikere. "Økonomi & Politik" henvender sig til studerende ved universiteter og handelshøjskoler og personer i ledende funktioner i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

Se tidsskriftets hjemmeside for beskrivelse af indholdet i alle numre.

Redaktion

Professor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (ansvarvshavende)

Ønsker du at bidrage?

Kontakt tidsskriftets ansvarshavende redaktør Martin Marcussen på email: mm@ifs.ku.dk

Download manuskriptvejledning

Pris for abonnement

Årsabonnement på papir
Virksomhed kr. 600,-
Privatperson kr. 400,-
Studerende kr. 200,-

Ekspeditionsgebyr pr. år
Danmark kr. 115,-
EU/Udland kr. 175,-

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Du kan bestille abonnement her.

Seneste årgange

Nummer 1, årgang 91, 2018

TEMA: DANSK FOLKESTYRE TO ÅRTIER EFTER MAGTUDREDNINGEN
Redaktionelt forord
Temaredaktørens forord – Af Peter Munk Christiansen
Magt og verdensorden – Af Georg Sørensen
EU’s magt over dansk lovgivning: Suverænitetens glidebane? – Af Jens Blom-Hansen og Mads Leth Jakobsen
EU-Domstolens politiske magt – Af Dorte Sindbjerg Martinsen
Histories magt i kommissioner og parlamentarisk politik – Af Anette Warring
Globalisering og stigende økonomisk ulighed – økonomi eller politik? – Af Jørgen Goul Andersen
Erhvervslivets spidser – forbindelser til ledere i øvrige toneangivende sektorer – Af Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen
Den redigerende magt: Centrifugering af dansk politik – Af Anker Brink Lund
Falske nyheders magt: Hvorfor tror vi på dem, hvorfor spreder vi dem? – Af Michael Bang Petersen
Mørket sænker sig: Magten over de politiske og administrative beslutningsprocesser – Af Peter Munk Christiansen

GENERELT
Anmeldelse: Jørgen Grønnegård Christensen anmelder Magtudredningens slutrapport fra 2003
Abstracts

Nummer 4, årgang 90, 2017

TEMA: DET UPERFEKTE MENNESKE OG ADFÆRDSBASERET OFFENTLIG POLITIK
Redaktionelt forord

Adfærd, økonomi og politik – væsentlige forskere og begreber - af Snorre Frid-Nielsen, Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist

Adfærdsadministration og tallenes psykologi: Hvordan mennesker fortolker resultatinformation i den offentlige sektor - af Asmus Leth Olsen

Nudge – Et skub i den rigtige retning? - af Felix Sebastian Døssing, David Dreyer Lassen og Daniel Gerszon Mahler

BASIC – En diagnostisk tilgang til udviklingen af adfærdsbaseret offentlig politik - af Pelle Guldborg Hansen og Karsten Schmidt

Rygeadfærd i BASICperspektiv: En case fra Københavns Lufthavne om
adfærdsdiagnosticering og langtidsvirkning af adfærdsinterventioner - af Karsten Schmidt, Johannes Schuldt-Jensen og Pelle Guldborg Hansen

Jobsøgning med begrænset rationalitet: Adfærdsmæssige indsigter og tiltag - af Snorre Frid-Nielsen

Ser vi det samme? Køns betydning for medarbejdernes opfattelse af ledelse i den offentlige sektor - af Trine Høj Fjendbo, Ann Christina Pedersen og Maja Vej Toft

GENERELT
Abstracts

Nummer 3, årgang 90, 2017

TEMA: DE NYE POLITIKERE: FRA KALD TIL KARRIERE?
Redaktionelt forord

Bagom karrierepolitikeren. Fra bureaukratisk til teknokratisk professionalisering af politik - af Anders Esmark

Fra politiker til policy professionel – En analyse af danske politikeres karriereveje efter Folketinget fra 1981 til 2015 - af Mark Blach Ørsten, Ida Willig og Leif Hemming Pedersen

Vendes karrieren på hovedet? Anciennitets betydning for om folketingsmedlemmer opnår politiske lederposter - af Flemming Juul Christiansen

Kandidatrekruttering i politiske partier - af Karina Kosiara-Pedersen og Asmus Harre

Partiskift i Folketinget 1953-2015 - af Marie Kaldahl Nielsen og Helene Helboe Pedersen

Er en borgmesterpost en livstidsstilling? - af Ulrik Kjær og Niels Opstrup

Hvis statsministeren misrøgter sit embede - af Tim Knudsen, Peter Heyn Nielsen og Poul Smidt

GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 2, årgang 90, 2017

TEMA: DA DANMARK BLEV GLOBAL – ERHVERVSHISTORISKE PERSPEKTIVER
Redaktionelt forord

Temaredaktørernes forord

Hvorfor Danmark blev rigt – og ikke rigere - af Per Boje

Det Danske Asiatiske Kompagni – en udansk affære? - af Benjamin Asmussen

Internationaliseringen af de danske handelsuddannelser - af Anders Ravn Sørensen

Industrirådet og den store verden: En globaliseringshistorie fra 1910’erne - af Jeppe Nevers

Transnationaliseringen af Maersk Line: Fra tredjepartsagenter til egne kontorer i udlandet - af Henrik Sornn-Friese

En krise med muligheder? Kreativ destruktion i dansk værftsindustri 1980-2013 - af Thomas Roslyng Olesen og René Taudal Poulsen

Globaliseringens baggrundskulisse: markedsformer i dansk erhvervshistorie - af Martin Jes Iversen

Den danske model og erhvervslivets rolle i dag - Af Peter Thagesen og Stanislav Stanchev

GENERELT
Boganmeldelser
Abstracts

Nummer 1, årgang 90, 2017

TEMA: WAR STUDIES
Redaktionelt forord

Temaredaktørernes forord

War Studies – en introduktion - af Sten Rynning

Jura som et led i dansk aktivistisk udenrigspolitik til søs - af Birgit Feldtmann

Efter Taksøe – Dansk militær aktivisme som interessepolitik - af Jon Rahbek-Clemmensen

Med Sikkerhedspolitisk Aktivisme følger Juridisk Aktivisme - af Marc Schack

I føling – en krigsballet. Dansk udenrigspolitisk aktivisme på dans - af Kathrin Maurer

Soldater, statsmænd og ledelse i en aktivistisk udenrigspolitik - af Jacob Barfoed

»Let me see your war face«: amerikaniseringen af Danmarks nye krig i film og litteratur - af Thomas Ærvold Bjerre

War Studies traditionen (på Syddansk Universitet): Hvad, hvordan, hvad nu? - Af Peter Viggo Jakobsen

ARTIKEL UDEN FOR TEMA
Reviewartikel: Deleøkonomien i Danmark - af Malthe Mikkel Munkøe

GENERELT
Abstracts

Nummer 4, årgang 89, 2016

TEMA: MOTIVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Redaktionelt forord

Serviceproduktion eller serviceregulering: Forskelle i public service-motivation? - af Ulrich Thy Jensen, Nina Mari van Loon & Wouter Vandenabeele

Fast er foranderlig? Arbejdskontekstens betydning for offentligt ansattes public service-motivation - af Anne Mette Kjeldsen, Stefan Boye, Morten Brænder, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen

Én gang offentligt ansat, altid offentligt ansat? Public servicemotivation og sektorskifte - af Christian Bøtcher Jacobsen & Anne Mette Kjeldsen

Hvordan formes og forandres opfattelsen af ledelsesværktøjer over tid? En undersøgelse af opfattelse og anvendelse af effektstyring i dagtilbud - af Caroline Howard Grøn

Ledelse og medarbejdermotivation: Danske og internationale forskningsresultater - af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen & Ulrich Thy Jensen

Faggrupper, motivation og ledelse på sygehusområdet: Inspiration fra Florence Nightingale? - af Lotte Bøgh Andersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Marie Henriette Madsen & Katrine Nøhr

ARTIKEL UDEN FOR TEMA
Reviewartikel: Diplomati i en urban tidsalder - af Anne Bach Nielsen

GENERELT
Abstracts

Nummer 3, årgang 89, 2016

TEMA: POLITIKERNE OG MEDIERNE

Redaktionelt forord

Introduktion: Politikere og medier - af Claes de Vreese

Indekseringsteori - af W. Lance Bennett

Politisk dagsordenfastsættelse: Studiet af mediernes indvirkning på politik med fokus på emneopmærksomhed - af Rens Vliegenthart

Nyhedsmediernes indvirkning på politiske eliter: En undersøgelse af strategisk lydhørhed i den amerikanske Kongres - af Kevin Arceneaux, Martin Johnson, René Lindstädt & Ryan J. Vander Wielen

Medialisering som selvopfyldende profeti: En analyse af, hvordan danske folketingsmedlemmer oplever medieindflydelse, og konsekvenserne heraf - af Arjen van Dalen

ARTIKLER UDEN FOR TEMA:

Virkningssyntese – en alternativ tilgang til metaanalyse - af Julia Salado-Rasmussen & Thomas Bredgaard

Uforklarlige forskelle? Budgetinstitutioner og de offentlige finanser i Danmark og Sverige efter finanskrisen - af Filip Brodthagen, Martin Mardorf & Lasse Aaskoven

Review artikel: Forskningsfrihed i Danmark set i internationalt perspektiv - af Heine Andersen

GENERELT

Abstracts

Nummer 2, årgang 89, 2016

Tema: KRISEDIPLOMATI
Redaktionelt forord
Krisediplomati - af Martin Marcussen
Borgerservice og krise­ diplomatiet – fra minus til plus - af Ole Egberg Mikkelsen
Nyhedsmedielogik og krisediplomati - af Mark Blach­-Ørsten
Diplomati og Det Arabiske Forår - af Rolf M. H. P. Holmboe
Diplomati og den tidlige konfliktindsats - af Anders Tang Friborg
Diplomati bag pigtråd og i pansrede køretøjer. Et case­studie fra Afghanistan
og Pakistan - af Jesper Møller Sørensen
Krisestyring i FN - af Carsten Staur
Libanon-evakueringen 2006 – den personlige beretning - af Lars Thuesen
Illusionen om Nation Branding og Investeringsfremme - af Julien Kosloff
Politisk kronik 1. halvår 2014 - af Lars Bille

GENERELT
Abstracts

Nummer 1, årgang 89, 2016

TEMA: DANSK KINA-POLITIK - FRA SPØRGSMÅL OM EKSPORT OG DANSKE ARBEJDSPLADSER TIL NY VERDENSORDEN
Redaktionelt forord
Introduktion. Danmarks Kina-politik: Fra spørgsmål om eksport og danske arbejdspladser til ny verdensorden - af Camilla T. N. Sørensen & Jørgen Delman
Udfordringerne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i håndteringen af stormagten Kina - Af Camilla T. N. Sørensen
Case 1 - Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme: Danmarks menneskerettigheds politik og samarbejde med Kina - Af Karin Buhrmann
Ny motor i Danmarks forhold til Kina: Strategisk myndighedssamarbejde - Af Jørgen Delman
Case 2 - Sino-Danish Center - og den dansk-kinesiske nytteværdi - Af Martin Bech
Case 3 - Folketingets Ombudsmands samarbejde med Kina - Af Jonas Bering Liisberg & Christian Ougaard
Altid med handlen i centrum - Af Carsten Boyer Thøgersen
Case 4 - Kinesisk importkonkurrence og konsekvenser for danske virksomheder og deres ansatte - Af Damoun Ashournia & Jakob Munch
Fra Kina til Danmark: Mobilitetsmønstre gennem 100 år - Af Mette Thunø & Stig Thøgersen
Kina i nyhederne: Vi klapper ikke, når et autoritært styre har noget at fejre - Af Laura Dombernowsky
Iagttagelser om udviklingen af et historisk gensidigt forhold mellem Danmark og Kina - Af Friis Arne Petersen

ARTIKEL UDEN FOR TEMA
Mediernes ekspertliggørelse: Et casestudie af TV 2's brug af eksperter i 19-Nyhederne - Af Nana With Feldman

GENERELT

Boganmeldelser

Abstracts

Nummer 4, årgang 88, 2015

TEMA: KONFLIKT OG POLITIK I DEN OFFENTLIGE AFTALEMODEL
Redaktionelt forord
Hvad lærte vi af OK 2013? - af Bente Sorgenfrey
Den offentlige aftalemodel set med private øjne - af Pernille Knudsen
Den danske model vil overleve, så længe viljen er der - af Flemming Vinther
Forhandlinger der forandrer - Regionernes tredje vej ved OK 2013 - af Signe Friberg Nielsen
OK 2013 og lærerkonflikten - fra forberedelse til lovindgreb - af Mikkel Mailand
Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked - af Jens Kristiansen
Fra tjenestemænd til overenskomstansatte - en historisk analyse af konfliktformer i det offentlige aftalesystem - af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
De statslige arbejdsgivere i Danmark og Svering og deres magt - af Nana Wesley Hansen

GENERELT

Boganmeldelser

Abstracts

Nummer 3, årgang 88, 2015

TEMA: HVAD ER DET VÆRD? EFFEKTSKØN I OFFENTLIG POLITIK
Redaktionelt forord
Gør finanspolitiske rammer en forskel for de offentlige finanser? - af Michael Bergman
Konsekvensberegninger og helhedsvurderinger - af Per Callesen
Skattepolitik og effektskøn - af Niels Kleis Frederiksen
Når Finansministeriets model får magten - af Jesper Jespersen
De økonomiske modeller: Rigtig brugt et nyttig værktøj - af Niels Kærgård
Lodtrækningsforsøg og andre eksperimentelle design i Danmark - af Mette Deding & Mads Andersen Høg
Jagten på effekten af eksportfremme: En undersøgelse af Eksportrådets eksportfremme i afrikanske land fra 2011-2013 - af Andreas Meldgaard Goth

Nummer 2, årgang 88, 2015

TEMA: DANSK UDVIKLINGSPOLITIK FØR, NU OG I FREMTIDEN
Redaktionelt forord
Paradokser udfordrer verdens bistand: Er rettigheder og danske arbejdspladser vigtigere end fattigdomsbekæmpelse i dansk udenrigspolitik? - af Stig Jensen
Har det betydning om regeringen er rød eller blå? En analyse af dansk udviklingspolitik fra 1989 til i dag - af Helle Degn
Rettighedsbaseret udvikling - en ny tilgang til udviklingsbistanden - af Morten Broberg & Hans-Otto Sano
Resultatorientering af dansk u-landsbistand. Hvad resulterer det mon i? - af Henrik Nielsen
Fremtidens bistand: Udviklingsarbejde i krydsfeltet mellem fattigdomsreduktion, bæredygtig udvikling og globale fællesgoder - af Poul Engberg-Pedersen
Global fordeling af produktion og den økonomiske udviklings betyding herfor - af Teit Lüthje
En personlig beretning: Som jeg oplevede udfordringerne i Danida 1966-2004 - af Klaus Winkel

GENERELT

Boganmeldelser

Abstracts

Nummer 1, årgang 88, 2015

TEMA: HVAD KOM DER UD AF EVALUERINGSBØLGEN?
Redaktionelt forord
Hvad kom der ud af evalueringsbølgen? - af Peter Dahler-Larsen & Mads Bøge Kristiansen
Iagttagelser af anvendelse af videnskabelig evidens i politik og praksis- af Thomas A. Schwandt
Evaluering som politisk forsikring - af Tobias Høygaard Lindeberg
Otte opmærksomhedspunkter ved evaluering af politiske reformer - af Morten Balle Hansen, Karen N. Breidahl, Jan-Eric Furubo & Anne Halvorsen
Evaluering af politisk-administrative reformer - af Karen N. Breidahl, Gunnar Gjelstrup, Morten Balle Hansen & Hanne Foss Hansen
Mål- og resultatstyring i kommunerne efter krisen - af Eva Moll Sørensen & Søren Kjær foged
En effektevaluering af sanktioner på danske kommuners regnskaber 2010-2013 - af Søren Kjær Foged
Giver resultatmåling klarhed for medarbejderne? - af Peter Dahler-Larsen

GENERELT

Review: Produktivitetskommissionen - af Christen Sørensen
Boganmeldelser
Abstracts