Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten; herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision.

Udkommer 4 gange om året.

Som abonnent kan du tilgå onlineversionen af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret her.

Redaktion

Professor, dr. jur., dr. h.c. Paul Krüger Andersen (ansvarshavende)
Adj. professor, ekon.lic Rolf Skog Professor
dr.juris. Tore Bråthen

Ønsker du at bidrage?

Download manuskriptvejledning
Manuskriptindleveringer følger datoerne:
Nummer 1. 05/03-18
Nummer 2. 14/05-18
Nummer 3. 27/08-18
Nummer 4. 12/11-18

Info om abonnement

Årsabonnement på papir

Årsabonnement på papir
Kr. 1.500,-

Abonnement på onlineversionen
Kr. 2.000,-
Flere brugere kr. 250,-
IP løsning (10 brugere) kr. 3.950,-
Papir og online kr. 2.250,-

Alle priser er inklusive moms

Bibliotek
Online kr. 2.250,-
Papir og online kr. 3.250,-

Forsendelse udgør

Danmark kr. 165,-
EU/Udland kr. 275,-

Alle priser er inklusiv moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Bestil abonnement på tidsskriftet her.

Seneste årgang

Nummer 4 2017
Iværksætterselskabet i et retsøkonomisk perspektiv – Trold kan tæmmes? – Af Troels Michael Lilja og Thomas Langkilde Kjær
Gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter – Danmarks optioner ved implementering af art. 9c i det nye aktionærrettighedsdirektiv (2017/828) – Af Sanne June Ventrup og Lily Ni
Anbefalinger for aktivt Ejerskab: corporate governance eller stewardship? – Af Marina B. Madsen
Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – Af Johanna Lundberg
Ny lovgivning EU
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny litteratur

Nummer 2/3 2017
Brevstemmers bindende virkning - Af Tobias Bonde Frost
Best Execution forpligtelsen under MiFID II – Indhold og dokumentation - Af Peter Krüger Andersen
Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab for danske institutionelle investorer - Af Marina B. Madsen
Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic - Af Caspar Rose og Philip Guldbech Aschenbrenner
Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer - Af Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen
Daglig leders erstatningsansvar - Af Mads Eriksen
Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og aksjeselskap - Af Tore Bråthen og Stine Winger Minde
Reviderade svenska takeoverregler – nya regler om indirekta kontrollägarskiften m.m. - Af Rolf Skog og advokat Erik Sjöman
Ny lovgivning
Ny praksis

Ny litteratur

Nummer 1 2017
Væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet - Af Jep Becher Jensen og Henning Hedegaard Thomsen
EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret - Af Karsten Engsig Sørensen
Granskning – Et overset redskab? - Af Martin de Place Petersen og Søren Stenger
Skal konkurskarantæneregisteret være offentligt tilgængeligt? - Af Louise Uhre Andersen
Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering – om intressekonflikter, asymmetrisk information och effektiva marknader - Af Elif Härkönen
Finanstilsynets afgørelser 2016 – børsområdet - Af Nis Jul Clausen
Den norske aksjelovreformen – 1. etappe 2017 - Af Tore Bråthen
Ny lovgivning
Ny praksis
Ny lovgivning EU
Ny litteratur