Nordisk Administrativt Tidsskrift

Du kan tilgå Nordisk Administrativt Tidsskrift i Open Access her.

Tvärvetenskaplig tidskrift som ges ut av förbundet NAF (Nordiska administrativa förbundet). Tidskriften har getts ut från år 1920 och är den äldsta tvärvetenskapliga tidskriften i Norden.

Som en vetenskaplig tidskrift är avsikten att förena experter i den offentliga förvaltningen och vetenskapsmän,
vilkas forskningsobjekt är offentlig förvaltning.

Redaktion

Eija Mäkinen (ansv. red.)

Seneste årgange

Nummer 3, årgang 94, 2017
Förord – af Eija Mäkinen
Yttrandefrihet, internationellt människorättsskydd och nationella myndigheter: dialog och konfrontation – af Matti Pellonpää
Svensk – och finsk – tryckfrihet började för 250 år sedan med 1766 års TF – af Johan Hirschfeldt
Digitaliseringsparat lovgivning: Ved vi, hvad vi taler om? – af Morten Jarlbæk Pedersen
Valfrihet från rättsliga utgångspunkter – af Johan Höök
Om forfatterne

Nummer 2, årgang 94, 2017
Förord – af Eija Mäkinen
Bakom lyckta dörrar Betydelsen av individfaktorer och rättsliga strukturer i tvångsvårdsmål – af Therese Reitan
Analyse af potentialet for anvendelse af Time-Driven Activity-Based Costing i en offentlig organisation – af Kasper Lindegaard-Hjulmann og Pall Melsted Rikhardsson
En rektor när staten åter vill styra. Förändringar i skollagen som uttryck för metagovernance – af Jenny Madestam
Administrative Committee Clarifying Land Ownership – The Icelandic Wasteland Commission – af Valgerður Sólnes
Om forfatterne

Nummer 1, årgang 94, 2017
Förord – af Eija Mäkinen
Valfrihet från rättsliga utgångspunkter – af Johan Höök
Från passiv brukare till aktiv medborgare och medproducent av sociala välfärdstjänster – af Anna M. Westin
Mot förutsebar förvaltning inom socialvården i Finland – af Niina Mäntylä og Laura Perttola
On a Minister’s Duty to Seek Counsel in Icelandic Law – af Hafsteinn Dan Kristjánsson
Om forfatterne

Nummer 3, årgang 93, 2016

Förord – af Eija Mäkine

Hva har skjedd med Stortingets makt? – afJan Thorsvik
Nordiska gränsregioner som rättsvetenskapligt forskningsfält - af Henrik Wenander

Demografianpassad infrastruktur? Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag - af Robert Jonsson & Josefina Syssner

Attityd till privatisering av välfärdstjänster i Sverige – af Alexis Palma & Osvaldo Salas
Nye perspektiver på dansk areallovgivning – om geodata og digitalisering – afLasse Baaner, Helle Tegner Anker & Line Hvingel
Offentligheten som grundelement i rättskulturen – afOlli Mäenpää
Anmeldelse av boken «Riksrevisjonens historie 1816–2016» - af Kristin Reichborn-Kjennerud
Om forfatterne

Nummer 2, årgang 93, 2016
Förord - af Eija Mäkinen
Erhvervsforvaltningsret Danmark – et selvstændigt forskningsområde? - af Christian Bergqvist & Bent Ole Gram Mortensen
Tilsyn med sagsbehandlende it-løsninger – om den digitale forvaltnings hyldevarer - af Hanne Marie Motzfeldt
Att driva på innovationer genom samarbete och offentliga upphandlingar - av Kristian Siikavirta
Ændringer i værdien af immaterielle aktiver – og muligheden for bindende svar - af Lars Kjærgård Terkilsen
Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst - af Britt Vonger
Offentlig näringsverksamhet och den svenska konkurrenslagen - av Tobias Indén
Om forfatterne

Nummer 1, årgang 93, 2016

Förord - af Eija Mäkinen
Er grønlændere et oprindeligt folk i folkeretlig forstand? - af Ulrike Barten & Bent Ole Gram Mortensen
Den tilpassede politiker? Politikerens selvoplevede indflydelse i kommunalpolitik - af Lene Nørgaard Hansen & Kim Bondesen Nielsen
Kommunalbesvärsordningen i Sverige och Finland – kan vi förklara skillnaderna? - af Olle Lundin & Eija Mäkinen
Rättsliga ramar för styrning av förvaltningen i Danmark och Sverige - af Henrik Wenander
Forvaltningsloven i det 21. århundre – velfungerende eller avleggs? - af Inge Lorange Backer
A Few Developments in Constitutional and Administrative Law and Practice in Iceland since the Financial Crisis of 2008 - af Hafsteinn Dan Kristjánsson
Om forfatterne

Nummer 2, årgang 92, 2015

Förord - af Eija Mäkinen
Får Norden vara bättre? – Den nordiska biståndskonventionen och EU-rätten - af Håkan Stoor
Valfrihetssystem inom primärvården och personer med intellektuell funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt - af Anders Urbas, Therése Mineur, Jessica Arvidsson & Magnus Tideman

Konstruktionen af it-systemet ”Digitalisering – Udsatte Børn og Unge” som løsningen på problemer i den socialfaglige sagsbehandling - af Kristian Fahnøe
Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning - af Erik Magnus Boe
Den norske striden om regionalforvaltningen - af Leif Arne Heløe
Politisering og integrasjon – forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre - af Tore Grønlie

Om forfatterne

Læs artiklerne

Nummer 1, årgang 92, 2015

Artikler
Förord - af Eija Mäkinen
Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark - af Bent Ole Gram Mortensen
Hjemmel for offentlig markedsaktivitet - af Karsten Naundrup Olesen
Äldreboende i Sverige under privatisering - af Osvaldo Salas

Från tilltrobaserad till misstrobaserad styrning - af Stig Montin
Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern - af Dag Wiese Schartum & Tommy Tranvik
Menneskeopfattelser, offentlig styring og den etiske fordring - af Torben Beck Jørgensen
Om forfatterne