Arrangement: Ledelsesdilemmaer

Sted: Djøf, Gothersgade 133, 1123 København K

Tid: Torsdag den 20. september 2018 klokken 08:00-10:00

Tilmeldingsfrist: 17. september 2018

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af Djøf

Læs mere og tilmeld dig her.

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, det vil sige sejle med intuition

og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden

i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.

Vær med, når vi med udgangspunkt i bogen Ledelsesdilemmaer – og kunsten at navigere i moderne ledelse ser nærmere på ti

vigtige ledelsesdilemmaer. Forfatterne vil give konkrete eksempler fra virksomheder og komme med anbefalinger til, hvordan

du kan arbejde med dilemmaerne. 

Om forfatterne

Frans Bévort, ph.d., er lektor ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School.

Han forsker blandt andet i HRM (Human Resource Management), professioner og ledelse samt er ansvarlig for

Cranet-forskningsprojektet i Danmark, der kortlægger HRM-praksis.

Anne-Mette Hjalager, ph.d., er professor ved Institut for Entrepreneurship og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding.

Hun arbejder blandt andet med fleksible ansættelsesformer og regional udvikling og har herunder publiceret om virtuelt arbejde.

Henrik Holt Larsen, dr. merc., er professor emeritus ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School.

Hans fagområde er HRM (Human Resource Management), og han arbejder blandt andet med strategisk og international HRM,

ledelses-, kompetence- og talentudvikling samt virtuel ledelse. 

Thomas Duus Henriksen, ph.d., er lektor i intern kommunikation og organisatoriske processer ved Institut for Kommunikation

& Psykologi, Aalborg Universitet i København. 

Han forsker i brugen af konsulentredskaber til organisationsudvikling, forandringsledelse, ledertræning og silobearbejdning, og

særligt hvordan spil og simulationer kan bidrage til at udvikle og forbedre organisatoriske processer.

Signe Vikkelsø, ph.d., er professor mso ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School.

Hendes forskning fokuserer på organisering, forandring og innovation. Hun har skrevet og redigeret flere bøger om

organisationsteori.Rikke Kristine Nielsen, ph.d., er adjunkt ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet i København.

Hun forsker i global ledelse og grænsekrydsende samarbejde i globale/internationale virksomheder, som oftest i tæt samarbejde

med organisationer og virksomheder.