Justitia

Justitia bringer de bedste juridiske afhandlinger skrevet af jurastuderende. Desuden bringes der andre indlæg af jurastuderende m.v., herunder anmeldelse af lærebøger.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Som medlem af Djøf får du 20% rabat på abonnementprisen.

Redaktion

Professor, dr.jur., Bo von Eyben (ansv. red.) 

Ønsker du at bidrage

Manuskriptindleveringer følger datoerne:

 • Nummer 1. 01/02-17
 • Nummer 2. 01/04-17
 • Nummer 3. 01/06-17
 • Nummer 4. 01/08-17
 • Nummer 5. 01/10-17
 • Nummer 6. 01/12-17

Info om abonnement

Som medlem af Djøf får du 20% rabat på abonnementprisen.

Årsabonnement på papir

Virksomhed kr. 750,-

Privatperson kr. 500,-

Studerende kr. 250,-

Ekspeditionsgebyr pr. år

Danmark kr. 172,5,-

EU/Udland kr. 264,-

Alle priser er inklusive moms

Du kan bestille abonnement på Justitia ved at skrive til skrive til forlag@djoef.dk

Tidligere årgange

Nummer 2, årgang 41, december 2018

 • Politiets efterretningstjenestes anvendelse af agentvirksomhed ved efterforskning af terrorsager -  af Laura Billund Dehlbæk & Stefanie Eriksen
 • Omstødelse - af Sine Storgaard Larsen

Nummer 1, årgang 41, december 2018

 • Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked -  af Peter Kristian Hjaltason
 • Den lange vej til Post Danmark II – Dominerende virksomheders brug af rabatsystemer - af Amanda Bruyant-Langer og Tobias Jakob Wernblad

Nummer 6, årgang 40, december 2017

 • En undersøgelse af retten til at få slettet egne personoplysninger – før, nu og efter - af Jeppe Varning Bendtsen
 • Juridisk kvalitetstjek af reglerne om konkurskarantæne - af Line Manthey Olsen

Nummer 5, årgang 40, oktober 2017

 • Misbrug af moder-/datterselskabsdirektivet og dobbeltbeskatningsoverenskomster ved udbytteudlodning efter vedtagelse af ligningslovens § 3 - af Anne Kristine Glinsvad
 • The Islamic State in Iraq and the Levant Statehood and the Doctrine of Obligatory Non-recognition - af Yousif F. N. Al-Saif

Nummer 4, årgang 40, september 2017

 • En analyse af Schengen-samarbejdet og medlemsstaternes adgang til at genindføre midlertidig grænsekontrol i relation til den aktuelle flygtningesituation - af Signe Bilde, Katrine Skaarup Rasmussen & 

  Mathias Ekstrøm Bendtsen
 • Udenlandsk overvågning – og hvad så? En undersøgelse af staters extraterritoriale jurisdiktion - af Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen & Sara Due Ilsøe

Nummer 3, årgang 40, juni 2017

 • TTIP and the Future of EU Concluded International Agreements – Promoting Compatibility between ISDS and the Autonomous EU Legal Order - af Claudia Mortensen
 • Undersøgelseskommissioner som redskab for Folketingets kontrol med regeringen - af Sofia Regina Lausten Manili

Nummer 2, årgang 40, februar 2017

 • Force majeure-doktrinen - af Mark Alexander Jarby Søndergaard
 • En EU-retlig analyse af luftfartsselskabers ansvarsfritagelse efter forordning 261/2004 artikel 5, stk. 3 - af Simone Grønborg Hierzmann, Christopher Kjær Glinvad & Victor Louis Schirripa Skou

Nummer 1, årgang 40, februar 2017

 • Panthavers tiltrædelse af virksomhedspant - af Esben Korsgaard Poulsen
 • Den retlige beskyttelse af erhvervshemmeligheder - af Mariam Sheikh

Nummer 6, årgang 39, december 2016

 • Brancheforeningers informationsudveksling af aktuelle priser – til formål eller til følge? – af Nathalie Ivanoff
 • Comparative analysis of the Danish company charge and the English floating charge - af Julie Stage

Nummer 5, årgang 39, november 2016

 • Udbudspligt efter servicelovens frit valg–ordninger - af Daniel Idorn Mortensen
 • Om sårbarhedsprincippets anvendelse i dansk erstatningsret - af Jesper Kragh-Skriver

Nummer 4, årgang 39, september 2016

 • Lovlig selvfinansiering - af Alexander Stolze Herzog
 • Om psykiske skader opstået som følge af mobning eller chikane på arbejdspladsen - af Malene Lejbach & Tine Bergendorff

Nummer 3, årgang 39, juni 2016

 • Hvem kan rejse erstatningskravet mod tredjemand i anledning af skyldnerens konkurs? - af Nicolaj Brøndal Jacobsen
 • Den danske fortolkning af cabotageforordningens artikel 8, stk. 1-3 - af Maja Helveg Petersen

Nummer 2, årgang 39, april 2016

 • En juridisk vurdering af Udenrigsministeriets notat ‘Overordnede principielle overvejelser om det folkeretlige grundlag for en evt. militær operation i Syrien’ - af Jakob Bøcher Müller
 • Forsvaret – i politiets tjeneste - af Adam Apel Ashtiani Olsen 

Nummer 1, årgang 39, februar 2016

 • Skjult reklame på sociale medier - af Nina Dyrman Boysen
 • Kapitalselskabers ydelse af økonomisk bistand - af Esra Kara

Nummer 6, årgang 38, november 2015

 • Anstaltsforholdet som hjemmel på gymnasieområdet - af Emilie Loiborg
 • Prioritetskonflikten mellem tilbageholdsret og ældre rettigheder - af Cathrine Wenzzel

Nummer 5, årgang 38, oktober 2015

 • Dolus eventualis i strafferetten - af Rasmus Myssing Odgaard
 • Foreign terrorist fighters - et strafferetligt problem i et retsfilosofisk perspektiv - af Halt Sert

Nummer 4, årgang 38, september 2015

 • En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner - af Alice Mølholm Andersen, Johnni Sørensen og Rasmus Thingholm
 • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud - af Hanne Vig Berg

Nummer 3, årgang 38, juni 2015

 • Tilsidesættelse og tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser - af Christina Melstrup
 • Retsvirkninger ved politiets ulovlige agentvirksomhed og dennes tilvejebragte beviser - af Esben Korsgaard Poulsen
 • The problematic delimination of the particular EU Competence for the common foreign and security policy - Gustav Krohn Schaldemose