Troværdighed kommer indefra!

Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation

Markedsføringskronerne fosser ud af tv, aviser, radio og sociale medier for døve ører. Vi har mistet tiltroen til store virksomheder, kendte politikere og sågar vores egen ledelse. Hvorfor? Fordi vi, der arbejder professionelt med kommunikation, har glemt at bruge vores sunde fornuft. Vi har mistet vores troværdighed. Og hvad værre er: Vi stoler for sjældent på, at den ”sande historie” er god nok. Men det er den!

 

I denne bog får du værktøjer til at:

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 88 sider | ISBN 9788762904217

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Modarbejder eller medarbejder

Forandringskommunikation skaber samarbejde

Forandringskommunikation trænger til forandring. Uanset om du er topleder, mellemleder eller projektleder, og uanset om du arbejder i en stor organisation eller et lille team, er du forandringsleder. Forudsætningen for at lykkes er, at dine kolleger og medarbejdere vil samarbejde med dig om forandringsopgaver. 

 

Baseret på forfatterens praktiske erfaring og brede faglige baggrund giver bogen konkrete arbejdsmetoder og anvisninger til:

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 140 sider | ISBN 9788757433531

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Forandringsledelse og kommunikation

Strategisk forandringsledelse og kommunikation er i dag blevet et generelt rammevilkår for alle virksomheder og organisationer, hvor forandrin­gernes kompleksitet samt deres påvirkning af lovgivning samlet set har ført til et paradigmeskift.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 336 sider | ISBN 9788757426175

Pris

Papirbog
385,00 kr
Medlemspris
308,00 kr

Kreativ vækst via New Media

Om strategisk brug af sociale medier

Afklaring af værdien af sociale medier i det strategiske perspektiv, potentialer, konsekvenser og ledelsesmæssige udfordringer, er hvad denne titel sætter et konkret fokus på. Bogen viser samtidig, hvordan kreativ vækst kan skabes ved at benytte sociale medier som ledelsesværktøjer – og ved proaktivt at tænke dem ind i virksomheder og organisationer generelt.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 172 sider | ISBN 9788757427219

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr

Offentlig ledelse og strategisk kommunikation

af Heidi Salomonsen (red.)

Denne bog beskriver en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 208 sider | ISBN 9788757424997

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Succes med virtuelle møder

- få mere ud af de nye medier

Med de rette kompetencer, kan du holde møder virtuelt som i effektivitet og produktivitet matcher og endda overgår fysiske møder.Lær hvordan du selv mestrer virtuelle møder og vurderer, hvornår de er relevante.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 154 sider | ISBN 9788757427875

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr

Juridisk gennemslagskraft

Hvordan bruge man sin juridiske viden mundtligt?
Hvordan praktiserer man som jurist sit virke i offentlige forsamlinger?
Hvordan får man som jurist gennemslagskraft?

"Juridisk gennemslagskraft" er en bog om kunsten at blive en overbevisende jurist. Det er hverken en juridisk lærebog eller en traditionel retorisk håndbog, men en bog der søger at kombinere fag, tankeformer og traditioner.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 152 sider | ISBN 9788757425123

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Kommunikation på tværs

Når faggrænser krydses

Når fagpersonen og eksperten skal kommunikere med andre kolleger, klienter, brugere eller kunder sker det af og til, at de taler forbi hinanden eller der opstår direkte misforståelser budskabet når ikke frem.

Dette forsøger denne håndbog at råde bod på. Den sætter fokus på forudsætningerne og rammerne for kommunikation og på dets grundlovene. Suppleret med anvisninger og gode råd om hvordan fagpersonen konkret håndterer de kommunikative opgaver. Den behandler både den skriftlige og den mundtlige formidling.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 196 sider | ISBN 9788762904101

Pris

Papirbog
290,00 kr
Medlemspris
232,00 kr

Kort, klart og klikbart

- Web-tekster, der virker


Kæmper du med at skrive tekster til nettet?

Vil du gerne blive bedre til at skrive effektive web-tekster i et sprog, alle kan forstå?Og savner du grundlæggende viden om, hvad der virker - og hvad der ikke gør?

Der er hjælp at hente fra "Kort, klart og klikbart", der lærer dig at skrive tekster, som bakker op om din virksomheds værdier og målsætning og opfylder din brugers behov.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 164 sider | ISBN 9788762904118

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Nyheder på internettet

Journalistik i en ny medievirkelighed

Denne bog beskriver hvordan netnyheder bliver til. Forfatteren viser hvordan produktionen af nyheder til nettet ikke bør ses som en helt ny form for journalistik, men mere som en ekstrem form og dermed en videreførelse af en allerede eksisterende journalistik.

Både tavse regler på redaktionerne, flermediale strategier for nyhedsproduktion i mediehusene samt eksisterende hierarkier har afgørende betydning for, at netjournalistik ikke altid udnytter de teknologiske muligheder for en ny og forbedret digital journalistik, der er indbygget i internettet som medieplatform.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 252 sider | ISBN 9788762904033

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Offentlig kommunikation - i teori og praksis

af

"Offentlig kommunikation i teori og praksis" er en lærebog til kommunikations-studerende og en brugsbog til medarbejdere i det offentlige.

Bogen er anderledes end andre bøger om offentlig kommunikation, fordi den ikke er en koge-bog, der fortæller, hvordan man skal gøre. I stedet diskuterer den vilkårene for offentlig kommunikation. Dermed får den offentligt ansatte mulighed for at reflektere over sin rolle i kommunikationen med borgerne.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 146 sider | ISBN 9788762903951

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Når internettet har magten

Om forsvundne og findbare offentlige hjemmesider

I Danmark kan mange mellemværender med de offentlige myndigheder klares via digitale offentlige services på internettet. Mødet mellem borgeren og den offentlige sektor er blevet fremmet på mange områder, fx med skat.dk, borger.dk og med ministerier og kommuner online.

Der er imidlertid for lidt fokus på at gøre disse offentlige digitale informationer og services findbare. En af bogens vigtigste pointer er da også, at en hjemmeside, som ikke kan findes, ingen værdi har for borgeren.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 312 sider | ISBN 9788762903791

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Professional Oral Communication in English

This book is intended for all users of English oral communication for business purposes. Students and practitioners alike.

"Professional Oral Communication" takes a 21st Century perspective on what it means to be an adult, professional learner of English, how the individual learner may consciously work to professionalize his or her existing competences, how these competences fir into the strategic considerations of today's business organizations, and how English is used as a business lingua franca and what the implications are of this use.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 105 sider | ISBN 9788762903814

Pris

E-bog Papirbog
112,50 kr 125,00 kr
Medlemspris Medlemspris
90,00 kr 100,00 kr

Kommunikationsfagets håndværk og teori

af Henrik Juel (red.)

At blive god til kommunikation - fagligt og professionelt - kræver både håndværk og teori. Kommunikationsopgaver er situerede, konkrete, og den gode kommunikatør er åben over for hver kommunikationsopgaves særlige karakter og målgruppe, mediets muligheder, stilens og formens betydning. Samtidig forholder den gode kommunikatør sig teoretisk og kritisk reflekterende - også til sin egen rolle.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 210 sider | ISBN 9788762903647

Pris

Papirbog
215,00 kr
Medlemspris
172,00 kr

Mundtlighedens magi

- retorikkens didaktik, filosofi og læringskultur

"Mundtlighedens Magi" handler om hvordan man kan undervise i mundtlighed og praktisk retorik.

Det er sjovt, krævende, udfordrende og meget lærerigt at undervise i, hvordan man stiller sig op og holder en tale eller et mundtligt oplæg. Det pædagogiske og reflekterende arbejde med retorik åbner for spændende erkendelser om mennesker, læringskultur, kommunikation og videnskab.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 261 sider | ISBN 9788762903333

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr